Hegns råd

Når du skal vælge hegn, så bør du udover økonomien også tage højde for hvor vedligeholdelsesfrit hegnet skal være og om der er mulighed for tilslutning af strøm nær folden.

 • Elhegn findes både som tråd, bånd eller reb. Til hestefolde anvender man typisk to eller tre rækker af den valgte trådtype og med en cirka afstand på 60, 90 og 120 cm. Elhegn er både praktisk og nemt at sætte op med plastikstolper eller imprægnerede træpæle.
 • Plasthegn er ofte næsten vedligeholdelsesfrit. Hvis man vælger plasthegn fordi det skal se pænt ud, så er det dog vigtigt, at man vælger et hegn af UV-stabiliseret plast.
 • Kvaliteten på plast varierer meget fra de forskellige producenter og modeller. Sørg for at plasten er i en god kvalitet og tåler kulde, så den ikke frostspringer. Der findes også plasthegn med indstøbte metaltråde, så hegnet kan tilsluttes strøm.
 • Træhegn kræver ofte en del vedligeholdelse, men der findes træsorter som er mindre vedligeholdelsekrævende end andre. Har du et malet eller imprægneret hegn, skal det genbehandles efter et par år. Montér gerne eltråd på indersiden af træhegnet for at forhindre at hestene gnaver i træet.
 • Fårehegn er uegnet til hestefolde, da risikoen for skader er meget stor. Pr. 1. januar 2010 blev det forbudt at anvendt pigtråd til hestefolde.

Hvordan man skal hegne afhænger at den valgte hegnstype. Uanset typen så er det vigtigt at alt fra tråd, pæle, isolatorer til aggregat vælges i en god kvalitet. God kvalitet holder normalt længere og øger sikkerheden.

Skal du lave en permanent fold, så anvend gerne trygimprægnerede pæle eller kraftige hegnspæle i solidt plast. Pælene bør mindst være 150 centimeter høje. Afstanden mellem pælene afhænger lidt af hvad du hegner med. Tråd og lignende bør have fire til seks meter mellem pælene og har du plast eller trælægter, så er det naturligvis længden på lægten, der bestemmer afstanden. Hjørnestolper må meget gerne være både længere og lidt kraftigere, da hjørnerne altid belastes hårdt. Det er derfor også en fordel at stabilisere hjørnestolperne yderligere, så de står ekstra godt fast.

Skal der gå flere heste på samme fold, så undgå gerne at lave hjørnerne alt for skarpe. Dette kan nedsætte risikoen for at en hest bliver skadet, hvis den skulle blive trængt op i hjørnet af en anden hest.

Har du tråd, bånd eller reb og træpæle, så skal der altid anvendes isolatorer. Der må altså ikke fæstnes direkte på pælen, da strømmen i så fald vil forsvinde ned i jorden. Skal f.eks. bånd samles, så anvend de dertil egnede samleplader eller samlelåse. Bind ikke knuder, da de strømførende tråde i så fald ikke forbindes korrekt eller ødelægges, så hegnet ikke virker optimalt.

Når du skal lave et led, så kan det f.eks. gøres ved af fastgøre et almindeligt ledhåndtag i rebet/tråden eller ved at anvende et elastisk ledsæt. Vær særlig opmærksom på, at hvis du vælger et såkaldt fjederled, som består af et ledhåndtag og en stor spiralfjeder, er der stor risiko for at hestens hale kan sætte sig fast, hvis den på en sommerdag står tæt ved leddet og vifter med halen.

Har du valgt et strømførende hegn, så er det mest optimale, hvis aggregatet kan tilsluttes staldens elektriske installation. Er dette ikke muligt, så findes der dog også batteridrevne aggregater og sågar enkelte med solceller.

Værd at vide:

 • Vælg tråd, bånd eller reb med mindst mulig modstand, da det leder strømmen bedst. Den elektriske ledeevne (modstanden) angives i Ohm og skal være så lav som muligt. Dvs. jo lavere Ohm desto bedre ledeevne.
  • Vejledende oversigt:
   • 0,10 Ohm pr. meter = særdeles god ledeevne
   • 4,0 Ohm pr. meter = godkendt ledeevne
   • 15 Ohm pr. meter = dårlig ledeevne
 • Har du behov for et meget kraftigt aggregat, så skal du vælge et med en høj Jouleværdi, da dette er et udtryk for aggregatets ydeevne.
 • Bruger du imprægnerede pæle bør de være mærket med NTR-A, da de er mere modstandsdygtige både over og under jorden.
 • Sørg altid for at dit aggregat har ordentlig jordforbindelse. Vær opmærksom på at jorden bør være så fugtig som mulig, dvs. sæt ikke dit jordspyd for tæt ved en veldrænet husgrund.
 • Tjek at tråden er ordentligt strammet, samlet korrekt og at hverken græs eller grene er i berøring med tråden. Anvend gerne en hegnstester for at tjekke at spændingen i hegnet er som den skal være.
 • Ligger folden ud til en offentlig vej eller sti, så skal der være påsat advarselsskilte, såfremt hegnet er elektrisk.
 • Er dit aggregat ikke vandtæt bør det beskyttes mod regn og nedbør.
 • For at beskytte dit aggregat mod lynnedslag, så kan du montere en separat lynafleder i nærheden af aggregatet.
 • Heste ser kontrastfarver tydeligst. En metaltråd er derfor noget sværere for hesten at se, end f.eks. en tynd tofarvet polytråd.

Nyttige råd og anvendelige mål:

 • Pælene bør være mindst 150 cm. for at de kan sættes langt nok ned i jorden. Hjørnestolperne bør være både længere og kraftigere for kunne modstå det pres som opstår.
 • Afstanden mellem pælene ved anvendelse af tråd og lignende bør være mellem 4- 6 meter. Brede elbånd er meget vindfølsomme og bør derfor have kortere afstand mellem pælene.
 • Højden på tråden bør ligge på 60, 90 og 120 cm. Har du kun store heste, så rækker det med de to øverste tråde.
 • Lav evt. en mellemgang mellem foldene eller brug såkaldte Y-stolper, så hestene ikke kan "snakke" sammen over hegnet og komme til skade.
 • Beregn gerne ca. 1 hektar pr. hest, når du skal anlægge folde.

Spara

Der er ingen produkter, der matcher de valgte kriterier