• 60 dages returret
  • Sendes inden for 1-2 hverdage
  • Sikker handel
  • Mindste ordreværdi er 200 kr

Mine favoritter

Henter flere produkter...

Vores ansvar

Sociale spørgsmål og arbejdsmiljø er meget vigtigt for Hööks, og det er noget, vi arbejder aktivt med. Vi spørger hele tiden os selv, hvad vi kan gøre for at blive endnu bedre. Vi følger op på alle eventuelle uregelmæssigheder med vores leverandører og kontrollerer en ekstra gang, at de opfylder kravene. Hvis der er mangler, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at udbedre dem.

Hööks' forretningside er at sælge og producere produkter, som er af en god kvalitet, og som modsvarer vores kunders ønsker. Vores indkøbere bruger meget tid på at finde leverandører, som opfylder vores miljø- og kvalitetskrav. Vores produkter anvendes af mange mennesker. Vores marked omfatter alle generationer, også fremtidige. Derfor er det naturligt for os at arbejde på en tydelig måde inden for rammerne for en bæredygtig udvikling, hvor såvel miljømæssige som sociale hensyn er en forudsætning for en langsigtet økonomisk udvikling.

Socialt ansvar er en grundlæggende værdi i alle Hööks' aktiviteter, og vi stiller høje krav til alle vores leverandørers etik og moral. Vi vil kunne forsikre kunderne om, at de produkter, der sælges, er fremstillet under lovlige arbejdsforhold med respekt for mennesker og for menneskerettighederne.

Leverandørerne er ansvarlige for, at fremstillingen af produkter i deres egen produktion og i deres underleverandørers produktion sker i overensstemmelse med FN's konvention om menneskerettigheder, FN's konvention om børns rettigheder og ILO's konventioner om arbejdsvilkår og rettigheder i arbejdslivet, samt at leverandørerne i alle deres aktiviteter overholder det pågældende lands lovgivning. Hööks vil forsikre sig om, at ingen nægtes deres grundlæggende menneskerettigheder eller lider fysisk eller psykisk skade. Vi accepterer således ikke f.eks. børnearbejde, et farligt arbejdsmiljø eller urimelige arbejdsforhold. Disse og flere retningslinjer er dokumenteret i vores adfærdskodeks, Hööks Code of Conduct, som vores leverandører skal acceptere og underskrive.

Hööks er medlem af Kemikaliegruppen, hvor både produktionsprocesser og kemikalier i produkter diskuteres, herunder hvordan vi kan blive endnu bedre i vores miljøtænkning, ikke bare inden for branchen men også i forskellige produktionslande. Vi har desuden indgået aftale med Swerea/IVF, hvor der foretages stikprøver af vores produkter for at kontrollere, at de ikke indeholder nogen farlige kemikalier i henhold til gældende lovgivning som REACH og POPsförordningen. Hööks har også indgået aftale med organisationen Djurens Rätt ("dyrenes rettigheder") angående "Fake fur policy", dvs. at vi aldrig anvender ægte pels og at alt det skind og læder, vi anvender, kun er et restprodukt af fødevareproduktion.

På trods af, at vi stiller høje krav til vores leverandører, kan vi naturligvis ikke fuldt ud garantere, at samtlige leverandører altid opfylder vores krav. Vi kan derimod afbryde vores samarbejde, hvis vi får kendskab til, at en leverandør ikke opfylder vores krav til fulde og heller ikke er indstillet på at gøre tiltag for at ændre sin produktion. Men det er vores målsætning, at vi hele tiden bliver endnu bedre, og at vi sammen med vores leverandører skaber bedre forhold på deres arbejdspladser og gennem handel bidrager til en bedre levestandard i deres lande.

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.