Bæredygtighed

Hööks har vareleverandører både i Europa og andre dele af verden. Det har vi valgt, for at kunne give vores kunder den bedste kombination af kvalitet, pris og service. Det er vigtigt for os, at tage vores del af ansvaret for at sikre bæredygtighed, men det er også vigtigt, at vores leverandører påtager sig deres del og overholder love og regler.

I øjeblikket arbejder vi bl.a. med følgende områder inden for CSR og bæredygtighed:

Code of Conduct (adfærdskodeks inklusive miljøspørgsmål), som er blevet anvendt og finpudset gennem mange år. Dette aftales med leverandørerne og omhandler blandt andet:

 • Overholdelse af love og regler
 • Sundhed/sikkerhed
 • Arbejdsmiljø
 • Miljø
 • Kemikalier
 • Minimumsløn
 • Arbejdstider
 • Forbud mod børnearbejde
 • Foreningsfrihed

 Eksempler på flere tiltag:

 • Besøger selv udvalgte leverandører
 • Evaluerer leverandører
 • Medlem af en international sammenslutning af virksomheder i hestebranchen. Medlemmerne hjælpes ad med at vurdere og besøge leverandører.
 • REACH-dokument med POPsförordningen og biociddirektivet - aftale med leverandører
 • Løbende stikprøvekontroller hos SwerealVF af kemikalier i produkter
 • Medlem af Kemikaliegruppen
 • Medlem af Fur FreeAlliance
 • Kildesortering og genindvinding af bølgepap, plast, metal mm. via FTI (REPA)
 • Interne uddannelser i CSR-spørgsmål med eksterne virksomheder og konsulenter
 • Målsætning om hele tiden at blive endnu bedre på området og i samarbejde med vores leverandører at skabe bedre forhold på deres arbejdspladser og gennem handel at bidrage til en bedre levestandard i deres lande.
 • Gennem vores arbejde håber vi desuden at kunne inspirere konkurrenter og kolleger i hestebranchen til også at arbejde med bæredygtighed og CSR.