• 60 dages returret
 • Sendes inden for 1-2 hverdage
 • Sikker handel
 • Mindste ordreværdi er 200 kr
Hööks Academy
Logotyp Hööks Academy
Log ind Find butik
0
 • 60 dages returret
 • Sendes inden for 1-2 hverdage
 • Sikker handel
 • Mindste ordreværdi er 200 kr
Rytter
Rytter
Hööks Academy
Hööks Academy

Mine favoritter

Henter flere produkter...

 • Hjem
 • Bæredygtighed

Bæredygtighed

Hööks ansvar

 

Hööks har leverandører af varer i Europa samt i øvrige dele af verden. Det er for, at vi skal kunne yde vore kunder den bedste kombination af kvalitet, pris og service.

Sociale spørgsmål, arbejdsmiljø og miljø er meget vigtigt for os i Hööks, og det er noget, vi arbejder aktivt med i vort daglige arbejde. Vi spørger hele tiden os selv, hvad vi yderligere kan gøre for at blive bedre. Vi arbejdet med spørgsmål indenfor flere områder og tager hensyn til det i hele vores process, fra idé til færdigt produkt.

Hööks målsætning er, hele tiden at blive bedre på området og i samarbejde med vores leverandører skabe bedre arbejdsforhold og at gennem handel at bidrage til at forbedre levestandarden i deres hjemlande.

Design og indkøb

Design og indkøb er en vigtig del af, hvor stor påvirkning Hööks virksomhed har på mennesker og miljø langs hele værdikæden. Derfor stræber vi efter at gøre det så godt som muligt allerede tidligt i produktionsudviklingsprocessen.

Hööks indkøbere bruger meget tid på at finde leverandører, som opfylder vores miljø- og kvalitetskrav. Vore produkter anvendes af mange mennesker, vort marked inkluderer alle, også fremtidige generationer. Derfor stiller vi høje krav til kvaliteten ved valg af materiale og leverandør. Vi afprøver selv vore produkter for at sikre, at de opfylder de krav, vi stiller til funktion, kvalitet og produktsikkerhed.

Arbejdsmiljø

Socialt ansvar er en grundlæggende værdi i alle Hööks aktiviteter, og vi stiller høje krav til alle vores leverandørers etik og moral. Vi vil kunne forsikre os om, at de produkter, vi sælger, er fremstillet med respekt for mennesker og for menneskerettigheder. Vi følger op på alle eventuelle uregelmæssigheder med vores leverandører for at kontrollere en ekstra gang, at de opfylder kravene. Hvis der er mangler, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at udbedre dem og for at undgå, at det gentager sig.

Vi stræber efter at opbygge langsigtede relationer og for at arbejde sammen med vore leverandører for at sikre gode arbejdsforhold.

Code of Conduct

Hööks har udarbejdet sin egen adfærdskodeks, såkaldt Code of Conduct, den kommer i grunden fra FNs konvention om menneskerettigheder, FNs konvention om børns rettigheder samt ILOs konventioner vedrørende arbejdsforhold og arbejdsret. Foruden dette skal Hööks leverandører følge sit respektive lands love.

Hööks vil på denne måde forsikre sig om, at ingen nægtes deres grundlæggende menneskerettigheder eller lider fysisk eller psykisk skade. Vi accepterer således ikke fx børnearbejde, tvangsarbejde, et farligt arbejdsmiljø eller urimelige arbejdsforhold. Disse og flere retningslinjer er dokumenteret i vores adfærdskodeks, Hööks Code of Conduct, som vores leverandører skal acceptere og underskrive.

 

Opfølgning

Vi følger op på vore leverandører gennem leverandørevalueringer og leverandørbesøg. Yderligere begærer vi også rapporter fra for eksempel Amfori-BSCI, SEDEX, m.fl.

I Indien samarbejder vi med en virksomhed, der udfører kvalitetskontroller samt undersøger og vurderer både gamle og nye leverandører. Hver måned besøges flere af vore leverandører, og hver ordre kontrolleres, inden den forlader fabrikken. Vor partner arbejder også med at laste, så mange af vore produkter som muligt sammen, så opfyldningen af en container bliver så høj som muligt, hvilket mindsker udslip af kuldioxid.

Vi stiller høje krav til vores leverandører, og skulle det ske, vi får kendskab til, at en leverandør ikke følger vore krav og heller ikke er parat til at træffe foranstaltninger til at ændre til produktion, kan vi vælge at afbryde samarbejdet. Vores målsætning er, hele tiden at blive bedre og sammen med vores leverandører at skabe bedre forhold på deres arbejdspladser og gennem handel at bidrage til en bedre levestandard i vore produktionslande.

Kemikaliehåndtering

Hööks kemikaliepolicy følger de internationale love, EU-love og nationale love, som findes. I tillæg til dette følger vi også frivillige begrænsninger. Vi vil begrænse og kontrollere brugen af farlige kemikalier, da vi ved, at de kan påvirke både helbred og miljø på en negativ måde.

 

For bedre at kunne kontroller og forstå kemikalieindholdet i vore produkter arbejder vi med et værktøj, hvor vi kortlægger produkternes forskellige bestanddele og deres respektive risikokemikalier. Dette leder til, at vi og vore leverandører lettere kan fokusere på de kemikalier, der er relevante for hvert produkt.

Hooks er medlem af Kemikaliegruppen, hvor der diskuteres kemikalier i både produktionsprocesser og i produkter. Ved regelmæssige møder får vi opdateret information, så vi kan tilpasse os og følge de love og regler, der findes. Samtidig bliver vi endnu bedre og kan mindske vor miljøindvirkning.

Efter opgave fra os udfører vore leverandører kemiske tests på de materialer, som vi derefter har i vore produkter. Vi foretager også regelmæssigt stikprøver af vore produkter på RISE i Sverige. Det er for at kontrollere, at de ikke indeholder nogen farlige kemikalier og følger gældende lov.

Fluorkarboner

Hööks vælger at benytte sig af yderlagsbehandlinger uden fluorkarbon på alle produkter. Fluorkarboner er traditionelt blevet brugt for sin gode evne til at afvise vand og snavs, men det er en gruppe materialer, der er særdeles svært nedbrydelige, hormonforstyrrende og mistænkt for at fremkalde kræft, hvilket har ført til, at det er noget, som Hööks ikke ønsker at anvende i sine produkter.

Biocider

Hööks anvender ikke biocider, såkaldt antibakterielle behandlinger i sine produkter. Biocider fjerner bakterier, som forårsager dårlig lukt, men dræber også andre bakterier, som er gode for os. Antibakterielle behandlinger forringes gradvis ved vask og brug og ender til sidst i vores miljø, hvor de kan gøre skade.

Dyrebeskyttelse

Hööks ambition er, at produkter med animalsk oprindelse skal komme fra dyr, som har levet under gode forhold med hensyn til deres fysiske og psykiske velbefindende. Alle leverandører skal følge internationale og nationale love om dyrevelfærd. Vi arbejder fortsat med at forbedre sporbarheden i vor værdikæde for at vi skal kunne finde forbedringsmuligheder hos vore leverandører.

 • Hööks er medlem hos Fur Free Aliance, og vi anvender ingen ægte pels. Det skind, vi anvender, er et restprodukt fra levnedsmiddelindustrien.
 • Hööks accepterer ikke mulesing. Uldleverandøren skal forsyne os med et gyldigt certifikat, som erklærer, at ulden er fri fra dette.
 • Hööks har en restriktiv holdning til anvendelse af dun og fjer. Hvil vi anvender dem i nogen af vore produkter, så accepterer vi udelukkende dun, certificeret af Responsible Down Standard, RDS. Dette betyder blandt andet, at vi ikke accepterer, at dunene plukkes fra levende fugle, tvangsmadning, samt at dunene er et restprodukt fra levnedsmiddelindustrien.

Bæredygtighed lokalt

Vi mener, at det er vigtigt at arbejde videre med holdbarhed også lokalt, her arbejder vi for eksempel med:

 • Kildesortering og genindvinding af bølgepap, plast, metal med mere via FTI.
 • Udskiftning af belysning til LED på hele hovedkontoret, kontor samt lager. Løbende udskiftning til LED i butikker. Alle nye butikker udstyres med LED belysning fra begyndelsen.
 • Interne uddannelser i CSR-spørgsmål med eksterne virksomheder og konsulenter, som er eksperter indenfor området.

Gennem vores arbejde med disse spørgsmål håber vi desuden at kunne inspirere kolleger og konkurrenter i hestebranchen til at arbejde med bæredygtighed og CSR.

HÖÖKS HESTESPORT APS

Albuen 17B
6000 Kolding

E-mail: dk.info@hooks.se

Telefon kundeservice: 33 60 87 40

© Hööks.se 2020

Powered by Jetshop

BOM!

Webbläsaren du använder är diskad.

Vi rekommenderar dig att uppleva nya hemsidan med någon av följande webbläsare:

Google Chrome, SafariFirefox eller Microsoft Edge.