Bid

Det kan være meget svært at vælge bid, da der findes mange forskellige slags. Man bliver ofte nødt til at prøve sig frem, for at finde ud af, hvad der fungerer bedst.

Som hovedregel bør man altid bruge et så blødt bid som muligt. Jo glattere et bid er desto blødere er det. Et delt trensebid anses som værende et af de blødeste bid, da hesten kan mildne effekten ved at trykke biddet opad med tungen. Langt de fleste bid er lavet i metal, men der findes også nogle hvor selve biddet er i gummi og endda nogle i læder. Disse bid er særligt egnede til den lidt følsomme hest. Husk at det i sidste ende altid, er den hånd som holder tøjlen, der afgør hvor hårdt biddet er!

Korrekt bidstørrelse

Det er vigtigt, at du finder frem til den korrekte bidstørrelse. Hestens mund er ikke skabt til at have bid i, så vær særlig opmærksom på, at biddet ikke er for tykt eller for tungt, da det kan give skader i munden.

Selv om biddet ikke må være for tungt, så anbefales det dog, at bruge de massive bid frem for de hule. Et massivt bid ligger tungere og mere stabilt i munden på hesten, hvor et hult oftest bliver for let og derved ligger mindre stabilt.

Forskellige bidtyper

Trensebid, muffebid og D-ringsbid

Udelte trensebid ligger stabilt og giver sjældent skader i munden. Nogle heste kan dog have tendens til "at hænge lidt" på denne type bid.

Todelte trensebid er et af de mest almindelige bid. Her er det vigtigt at biddet ikke bliver for stort, da det i så fald vil kunne trykke i ganen.

Tredelte trensebid der er tilpasset korrekt og har den rigtige størrelse, ligger oftest godt i hesten mund. De kan dog opleves som værende en lille smule skarpere. Også her er det vigtigt, at biddet ikke er for stort, da det kan give skader i mund og mundvige.

Alle de ovenstående bid findes både med faste og almindelige bidringe. Muffebid som altid har faste ringe fordeler trykket i mundvigen og mindsker risikoen for sår.

Hævebid

Her løftes biddet op ved træk i tøjlen samtidigt med at hestens nakke påvirkes.

Pessoabid

Pessoabid findes som to- eller tredelte og med to eller tre ringe. Jo længere nede du sætter tøjlen desto skarpere bliver effekten. Dette bid kan også anvendes med en deltatøjle/pelhamstrop.

Gagbid

Gagbid skal bruges med særlige kindstykker, da de går ned gennem bidringene. Tøjlen sættes fast i ringen forneden af det særlige kindstykke. Man bør desuden også sætte en tøjle fast i den almindelige bidring, således der rides med to tøjler.

Hævestangsbid

Disse bid bliver skarpere jo længere stænger biddet har og jo længere nede tøjlen sættes fast. Der skal anvendes en kindkæde, som strammes således stangen på biddet kan bevæge sig ca. 30 procent.

Pelhambid

Pelhambid findes både som stang, todelt og tredelt. Stængerne er ikke specielt lange, så det betegnes som et forholdsvist mildt stangbid. Kindkæde, skumrem og pelhamstrop/deltatøjle bør anvendes.

Kimblewickbid

Kimblewickbid findes både i en leddelt variant og som stangbid med tungefrihed og korte stænger. Biddet skal anvendes med kindkæde, men pelhamstrop/deltatøjle er ikke en nødvendighed. Man kan vælge at placere tøjlen i den store ring eller i en af de små.

Kandar

Når man rider med kandar, så har hesten to bid i munden. Et bridonbid (tyndt to- eller tredelt trensebid, men med mindre ringe) samt et stangbid med eller uden tungefrihed. Tungefriheden er den bue på biddet, som enten kan være større eller mindre. Jo større tungefrihed desto skarpere bid. Der bruges kæde og meget gerne skumrem. Desuden bruges der to tøjler, en til bridonbiddet og en til stangen.

Hackamore

Hackamore indvirker via tryk på hestens næseryg og kan bla. anvendes som alternativ til det daglige bid, så hestens mund har mulighed for at undgå den belastning et bid udgør. Kan med fordel også anvendes, hvis hesten har fået sår i munden eller efter en tandbehandling. Vær særligt opmærksom på, at et hackamore indvirker med langt kraftigere tryk på hestens næseryg end man umiddelbart skulle tro, så det bør anvendes med stor forsigtighed.

Det findes også særlige kombinationsbid som består af både et almindeligt bid og en hackamore. Også dette bid kræver, at man er erfaren og anvender det med forsigtighed.

Spara

Der er ingen produkter, der matcher de valgte kriterier