Hööks' integritetspolitik

1. Generelt

Denne integritetspolitik beskriver, hvordan Hööks Hästsport AB ("Hööks" eller "vi"), virksomhedsnummer 556158-2213, indsamler, anvender, videregiver og lagrer personoplysninger.

1.1 Integritetspolitikken gælder Hööks' udbudte produkter og tjenester i forbindelse med køb og øvrig kontakt med Hööks, herunder besøg af webstedet.

1.2 Du skal altid føle dig tryg ved at afgive dine personoplysninger til os. Formålet med denne integritetspolitik er at vise, hvordan vi sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet fortroligt og i henhold til persondataforordningen.

1.3 Bemærk, at denne integritetspolitik ikke er gældende i forbindelse med personoplysninger, som du afgiver til nogen af vores samarbejdspartnere (f.eks. ved at klikke på et tilbudslink, der fører dig til en af vores samarbejdspartneres websted). Vi er ikke ansvarlige for vores samarbejdspartneres behandling af personoplysninger.

2. Ansvarlig for personoplysninger

Hööks Hästsport AB, virksomhedsnummer 556158-2213, er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og forpligter sig til at udføre denne behandling i henhold til gældende lovgivning.

3. Hvornår behandler vi dine personoplysninger?

3.1 For at du kan besøge vores websted, foretage køb af produkter eller tjenester eller kontakte os vedrørende spørgsmål, har vi brug for at indsamle og behandle dine personoplysninger.

3.2 Vi indsamler og behandler dine personoplysninger, når du foretager et køb på Hööks' websted eller i vores butikker, hvis du er medlem af vores kundeklub, benytter Hööks' kundeservice, besøger Hööks' websted eller på anden vis kontakter Hööks. Disse personoplysninger er nødvendige for at du kan indgå en aftale med Hööks, og for at Hööks kan tilbyde sine produkter og tjenester.

3.3 For at sikre, at vores adresseoplysninger om dig er korrekte, opdaterer vi dem automatisk via tredjepartstjenester til formålet. Til dette formål anvender vi dit personnummer for at sikre, at vi har din nuværende adresse (væsentlig grund).

4. Hvilke af dine personoplysninger behandler vi?

4.1 Til dig, som er kunde hos Hööks

De personoplysninger om dig som kunde, som vi indsamler og behandler, er følgende:

 • Navn
 • Identifikationsnummer (personnummer og/eller kundenummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Betalingsoplysninger, oplysninger om valgt betalingsform og betalingshistorik
 • IP-adresse og information om din brug af Hööks' websted
 • Geografisk placering af dine mobilenheder, f.eks. mobiltelefon eller tablet
 • Oplysninger om dine køb
 • Oplyste kundevalg om produkter og tjenester
 • Sagskorrespondance (f.eks. personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med kontakt med vores kundeservice)

4.2 Personoplysninger, som vi indsamler fra andre kilder

Ud over de personoplysninger, som du selv afgiver til os, eller som vi har indsamlet baseret på din brug af vores tjenester eller dine køb, kan vi også indsamle personoplysninger fra andre kilder. Hvilke personoplysninger, vi indsamler fra dig, og hvorfra, kan du se i nedenstående tabel.

IndsamlingskildeType af personoplysninger
Offentlige adresseregistre eller informationsvirksomhedDin bopæl og dit telefonnummer
Kreditvurderingsinstitut, banker eller informationsvirksomhedKreditværdighed
Sociale medierDine offentliggjorte billeder eller kommentarer5. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

5.1 Til dig, som er kunde hos Hööks

Hööks behandler dine personoplysninger til forskellige formål. Overordnet set behandler vi dine personoplysninger med henblik på at:

 • Overholde gældende lovgivning, herunder regnskabsloven
 • Opfylde vores forpligtelser over for dig som kunde, såsom at gennemføre køb og garantier
 • Håndtere kundeforholdet og tilbyde vores tjenester
 • Sikre produktansvar og -sikkerhed
 • Administrere dit medlemskab af Hööks & Friends i henhold til vores medlemsbetingelser (kundeklub)
 • Vedligeholde korrekte og opdaterede oplysninger om vores kunder
 • Muliggøre generel kundepleje og -service, såsom at besvare henvendelser og berigtige oplysninger
 • Afgive oplysninger og målrette markedsføring pr. post, e-mail, sms/mms og telefon
 • Give dig relevante oplysninger og skræddersyede tilbud i form af nyhedsbreve og på webstedet
 • Forbedre vores kundetilbud, f.eks. udvikling af tjenester, produkter og funktioner
 • Forhindre it-svindel

Oplysningerne kan også udgøre grundlaget for Hööks' markeds- og kundeanalyser, statistik, sagsopfølgning og metodeudvikling i forbindelse med køb af produkter og tjenester.

6. Legitime grundlag for vores behandling af dine personoplysninger

Eksempel på, hvordan vi behandler dine personoplysninger til formålet:
 • Vi registrerer dit medlemskab i vores system.
 • Vi bekræfter din identitet og alder.
 • Vi administrerer din betaling.
 • Vi administrerer og kommunikerer med dig i tilfælde af spørgsmål vedrørende dine køb.
 • Vi sender ikke bonuschecks, tilbud og lignende kommunikation, som vi har forpligtet os til at afgive i henhold til vores medlemsbetingelser.
Hvorfor vi behandler dine personoplysninger:Det legitime grundlag, som vi baserer behandlingen af dine personoplysninger på:
For at markedsføre vores virksomhed, produkter og tjenesterBerettiget interesse
For at administrere dit medlemskab af vores kundeklubMedlemsaftalen, som vi har indgået med dig
For at administrere og levere vores produkterOpfyldelse af købsaftale
For at sikre os, at vi overholder gældende lovgivning, herunder regnskabslovenRetlig forpligtelse7. Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe der er behov for det for at opfylde det formål, de blev indsamlet til, og som aftalt. Derefter sletter vi dine personoplysninger.

8. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

8.1 Hööks kan efter behov videregive dine personoplysninger til en tredjepart, f.eks. vores koncernselskab og personoplysningspartnere (parter, som behandler oplysninger på vegne af os i henhold til gældende regler). Hööks videregiver også dine oplysninger til en virksomhed, der udbyder tjenester til adresseopdateringer for at sikre, at vi har de rigtige adresseoplysninger om dig.

8.2 Hööks videregiver muligvis også personoplysninger i henhold til gældende lovgivning eller krav fra myndighederne for at varetage Hööks' legitime interesser eller opdage, forebygge eller gøre opmærksom på it-svindel og andre sikkerheds- eller teknikproblemer.

8.3 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke.

8.4 Såfremt hele eller en del af vores virksomhed sælges eller fusionerer med en anden virksomhed, kan dine personoplysninger videregives til vores konsulenter samt eventuelle købere og deres konsulenter.

9. Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vi kan være nødsaget til at overføre dine personoplysninger til USA. Dette kan dreje sig om videregivelse af dine personoplysninger til andre virksomheder, jævnfør punkt 9. Vi videregiver kun dine personoplysninger til et land uden for EØS, såfremt der foreligger tilstrækkelig garanti for, at dine personoplysninger håndteres forsvarligt.

For at beskytte dine personoplysninger, når vi overfører dem, kontrollerer vi, at modtageren er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen. Hvis du ønsker en kopi af databeskyttelsesforanstaltningerne, bedes du kontakte os.

10. Ændring af integritetspolitikken

Hööks er til enhver tid berettiget til at ændre integritetspolitikken via meddelelse på vores websted og i vores butikker. Såfremt vi foretager væsentlige ændringer, meddeler vi dig herom, inden de træder i kraft. Hvis du ikke kan acceptere ændringerne, er du berettiget til at opsige aftalen med Hööks.

11. Beskyttelse af dine personoplysninger

Du skal altid føle dig tryg ved at afgive dine personoplysninger til os. Derfor har Hööks truffet en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uønsket adgang, redigering og sletning. f.eks. gemmer vi oplysningerne om vores kunder på en server et sikkert sted og i en database, som er beskyttet af software og firewall. I forbindelse med køb med betalingskort anvender vi et autoriseret betalingssystem, som giver os mulighed for at kontrollere direkte med din bank, om kortet er gyldigt. Alle oplysninger sendes krypteret via en sikker forbindelse, og Hööks gemmer ikke dine kortoplysninger. Vores betalingssystem behandler dine kortoplysninger i henhold til den internationale sikkerhedsstandard PCI DSS. Dette resulterer i en meget høj sikkerhedsgrad.

12. Dine rettigheder

12.1 Hööks garanterer, at dine personoplysninger behandles i henhold til gældende lovgivning.

12.2 På din anmodning eller eget initiativ vil Hööks berigtige, anonymisere, slette eller fuldende oplysninger, der konstateres forkerte eller ufuldstændige.

12.3 Du har blandt andet ret til at anmode om:

a. Adgang til dine personoplysninger. Dette indebærer, at du når som helst (gratis en gang om året) må anmode om en kopi af de personoplysninger, vi har om dig.

b. Berigtigelse af dine personoplysninger. På din anmodning vil vi hurtigst muligt berigtige eventuelle fejlagtige eller ufuldstændige personoplysninger, vi har om dig.

c. Sletning af dine personoplysninger. Dette indebærer, at du har ret til at anmode om, at dine personoplysninger fjernes, såfremt de ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet. I henhold til gældende lovgivning, herunder regnskabs- og skatteloven, er vi muligvis ikke berettiget til at slette dine personoplysninger. I så fald vil vi indstille behandlingen af dine personoplysninger til andre formål end i henhold til lovgivningen.

d. Begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger Dette indebærer, at dine personoplysninger mærkes, så de kun må behandles til særlige begrænsede formål.

12.4 Du har ret til dataportabilitet. Dette indebærer, at du under visse forudsætninger har ret til at få udtrukket og overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig i et almindeligt og elektronisk format.

12.5 Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring, har du altid ret til at kontakte os og gøre indsigelser mod behandlingen. Når vi har modtaget din indsigelse, indstiller vi vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

12.6 Du har ret til at indgive en eventuel klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

13. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som websider, du besøger, gemmer på din computer. Cookies bruges til at give dig en god oplevelse, når du surfer. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger, da oplysningerne i tekstfilerne består af bogstaver og tal. Selv om hver cookies får et unikt tildelingsnummer, kan vi ikke se nogen personlige oplysninger om dig, f.eks. dit navn eller din IP-adresse, ud fra de cookies, vi indsamler. Det drejer sig med andre ord om anonymiserede oplysninger, og vi bruger ikke disse oplysninger på en måde, som gør, at vi kombinerer dine personlige oplysninger med cookieoplysningerne.

Der findes desuden forskellige typer af cookies:

 • Sessionscookies gemmes tilfældigt på din computer, når du besøger vores websted, og de fjernes igen, når du lukker browseren
 • Permanente cookies gemmes på din computer, til du sletter dem
 • Førstepartscookies placeres på din computer af os, samtidig med at du går ind på vores websted.
 • Tredjepartscookies er cookies, som en anden virksomhed placerer på din computer (det er tredjepartscookies, som gør, at du f.eks. ser annoncer for produkter, du tidligere har klikket på eller søgt efter)

Cookies bruges også til at analysere, hvilke søgninger du har foretaget, og hvilke sider du har besøgt på hooks.dk. Dette giver os mulighed for at se et generelt søge- og adfærdsmønster. Disse analyser kan derefter danne grundlaget for vores markedsføring, når du besøger vores eller andre virksomheders websteder. Gemte cookies bruges f.eks. til at vise dig tilpassede og relevante oplysninger og til at give dig en så personlig shoppingoplevelse som muligt. Til dette formål bruger vi en kommerciel tredjepartsvirksomhed til at tilpasse indholdet i vores kommunikation og gøre det mere relevant og interessant for dig.

Cookies kan desuden bruges til at gøre dit besøg hos os endnu bedre. Hvis du vil vide mere om cookies, anbefaler vi dig at besøge Datatilsynets websted på www.datatilsynet.dk.

Du kan til enhver tid ændre dine browser- eller enhedsindstillinger, så de opfylder dine ønsker for brugen og omfanget af cookies. Gå til indstillingerne for din browser eller din enhed for at få flere oplysninger om, hvordan du ændrer dine cookieindstillinger. I dine indstillinger kan du blokere alle cookies, men du kan også vælge kun at acceptere førstepartscookies eller vælge at slette cookies, når du lukker browseren. Husk! Hvis du ændrer indstillingerne, kan det medføre, at vores webshop og andre tjenester ikke fungerer korrekt.

14. Kontaktinformation

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende denne integritetspolitik, behandlingen af dine personoplysninger eller udøvelsen af dine rettigheder. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Hööks Hestesport ApS
Albuen 17B
6000 Kolding

Telefon: 3360 8740
E-mail: dk.info@hooks.se

Opdateret 25.5.2018